25. března 2008

Vědecká studie

Běh Kerteamu v Chuchelském háji byl organizačně velice dobře zajištěn. Včetně bohaté fotodokumentace. Při pohledu na cílové fotografie mě, jako "vědeckého" pracovníka napadla jedna studie. A protože vědeckých prací na toto téma není nikdy dost, tady je.Finiš z pohledu muže a ženy.

Cíl :
Porovnat závodnické zvyklosti u mužů a žen v průběhu proběhnutí cílem závodu z pohledu vynaloženého úsilí a vztah k technice, konkrétně sledování srdečního tepu.

Materiál a metody :
Ke studio posloužily cílové fotografie závodníku při závodu s názvem "Běh Kerteamu", který se uskutečnil 22.3.2008 v Chuchelském háji. byly použity cílové fotografie pořízené pořadateli závodu. Bylo k dispozici 30 fotografií žen a 110 fotografií mužů všech věkových a výkonnostních kategorií.

Výsledky :
První ukazuje počty závodníků, kteří s proběhnutím imaginární cílovou páskou věnovali pozornost svému pulsmetru.

 • 3 ženy a 42 mužů
Naopak následující počty ukazují počet žen či mužů, kteří si proběhnutí cílem závodu užili a nenechali se rušit svými pulsmetry (pokud vůbec nějaké mají)
 • 27 žen a 68 mužů
Z uvedených počtů vyplývá, že pouze 10% žen se zajímá o svůj tep v průběhu závodu. U mužů je tento počet podstatně vyšší, 38%.

Druhé sledování se týkalo způsobu proběhnutí cílem. Hodnoceny byly čtyři faktory,. které se mohly vzájemně kombinovat. Jednalo se o
 1. Cílový škleb vyjadřující enormní úsilí
 2. Úsměv vyjadřující radost z dokončeného závodu
 3. Vítězné gesto, nejčastěji zvednuté jedné či obou paží
 4. "Normální" proběhnutí, bez vyjádření emocí
Zde jsou výsledky, seřazeny dle hodnocených kategorií.
 1. Cílový škleb - 9 žen, 33 mužů
 2. Úsměv - 7 žen, 5 mužů
 3. Vítězné gesto - 1 žena, 10 mužů
 4. "Normální" proběhnutí - 12 žen, 61 mužů
Další tabulka ukazuje stejné počty, pouze přepočtená na procenta.
 1. Cílový škleb - 31% žen, 27% mužů
 2. Úsměv - 24% žen, 4% mužů
 3. Vítězné gesto - 3% žen, 8% mužů
 4. "Normální" proběhnutí - 41% žen, 51% mužů
Aby nevznikly nepřesnosti, doplňuji několik snímků dokumentují jednotlivé hodnocené kategorie.

Zde vidíte např. nefalšované vítězné gesto .
Byli samozřejmě i tací, kteří byli schopni kombinovat více "gest" zároveň, v tomto případě vítězné gesto zvednutou paží, doplněné zaťatou pěstí a "škleb" ukazující nemalé úsilí při finiši.

Samozřejmě nemohu vynechat ani sebe. Toto je kombinace "šklebu" s kontrolou puslmetru. Jedná se ovšem o kombinaci šklebu z vyčerpání (finiš to rozhodně nebyl) a děsu z dosaženého času.

Diskuse :
Sledování prokázalo několik faktů. Muži věnuji podstatně více péče technice, v tomto případě pulsmetrům. Mnozí i přes krajní vyčerpání neváhají část zbylých sil věnovat přesnosti měření. Protože zastavení pulsmetru až po proběhnutí cílem s odstupem několika sekund zásadně ovlivní přesnost měření, pří závodu v délce 30 až 50 minut.
Dále se ukázalo, že úsilí při finiši je srovnatelné jak u žen, tak mužů. Menší rozdíl byl zaznamenám u vítězného gesta, zde však jsou rozdíly statisticky nevýznamné, vzhledem k menšímu vzorku závodníků. Co je však neoddiskutovatelné, ženy, neboli něžné pohlaví, je něžnější i při doběhu, úsměv na tváři vykouzlí podstatně více žen než mužů.
K výzkumu byly použity fotografie z alba na této adrese. Velké poděkování patří celému organizačnímu týmu KERTEAMU.

Úplný závěr :
Tato studie prokazuje to, že pokud se chce, jde dělat vědu z čehokoliv. Někdy se tomu taky říká "udělat z prdu kuličku".
Děkuji všem za pozornost, doufám, že jsem Vás před blížícím se PIM půlmaratónem pobavil a dejte si pozor při doběhu. Studie pokračuje.

1 komentář:

vanda řekl(a)...

Skvělý nápad a dokonalá vědecká analýza!
Tak přemýšlím, do které kategorie bych asi zapadla - v cíli většinou vykouzlím něco mezi křečovitým šklebem a úlevným úsměvem a ruce podle situace taky buď zvednu nebo aspoň jednu nebo se chytím za hlavu, případně se jen o něco opřu...A stopky zároveň se sporttestrem většinou zapomenu vypnout, i když všechny hodnoty sleduju ve finiši snad každých dvacet metrů. Tenhle malý úkon už mi prostě zakyselená hlava nevezme:))